Biomed-Jena

BioMed Jena GmbH

BioMed Jena GmbH je osnovan u martu 1997. godine za realizaciju ideja o novim proizvodima u oblasti biomedicinskog inženjeringa.

U saradnji sa mnogim istraživačkim institucijama razvijaju nove medicinske metode i sisteme merenja.

Od osnivanja kompanije aktivni su u oblasti ORL dijagnostike.

Politika kompanije je da kontinuirano poboljšavajući proizvode, pomažu klijentima kroz doživotno besplatno ažuriranje softvera.