Loewenstein

Leoni transport Plus

Respirator za invazivnu respiraciju nedonoščadi i dece čija telesna masa ne prelazi 30 kg.

Područje primene LeoniPlus je da je namenjen isključivo za stacionarnu upotrebu.

LeoniPlus transport:

 • u odeljenju za intenzivnu negu, intermedijalnu negu, hitnu pomoć, u ustanovama za negu ili u sobi za oporavak
 • tokom transporta unutar ili van bolnice sa spojem pomoću sistema pričvršćivanja prema standardu EN 1789:2010 (za kola hitne pomoći u drumskom saobraćaju)
 • tokom transporta u vazduhoplovima sa spojem pomoću sistema pričvršćivanja prema standardu EN 13718-1 i RTCA/DO160G

Transport pacijenata sa HFO – nije problem sa Leoni plus Transportom.

Leoni plus Transport proširuje vaš opseg tretmana, posebno u transportu pacijenata. Zahvaljujući integrisanoj bateriji visokih performansi, upotreba van mreže je izvodljiva do 200 minuta u konvencionalnim režimima ventilacije i do 60 minuta u HFO.

Leoni plus Transport poseduje sveobuhvatne režime ventilacije CPAP, IPPV/IMV, S-IPPV/SIMV i dva PSV režima, kao i NIV (nCPAP, nIPPV, HiFlov, nHFO ​​(sa NeoJet))* i HFO. Leoni plus Transport ima puno odobrenje za standardni drumski transport, tako i  helikopterom i avionom.

Samo sa alternativnim respiracionim sistemom:

Tokom upotrebe respiratora uvek na raspolaganju mora postojati alternativni respiracioni sistem (npr. torba za ručnu respiraciju).

Leoni Plus

Leoni plus je pogodan za dugotrajnu ventilaciju nedonoščadi izuztno male telesne mase, novorođenčadi i dece do telesne težine do 30 kg. Pored osnovnih režima ventilacije CPAP, IPPV/IMV, SIPPV i SIMV, uređaj nudi dva PSV režima. Štaviše, primenjeni disajni volumen se može ograničiti preko funkcije ograničenja zapremine.

Precizan hot wire flow sensor, dizajniran za postavljanje blizu pacijenta, omogućava automatsko praćenje osetljivosti okidača u odnosu na pacijentov tidalni volumen (adaptacija VT trigera).

Izuzetno moćan, integrisan Leoni HFO* visokofrekventni modul koristi princip membrane; njegov frekvencijski opseg između 5 i 20 Hz je pogodan za upotrebu sa pacijentima težine do 12 kg.

Lako i intuitivno rukovanje uređajem se oslanja na 12-inčni LCD ekran u boji osetljiv na dodir ili na kontrolno dugme. Za optimalnu ergonomsku organizaciju radnog prostora u odeljenju, displej se može ukloniti i pričvrstiti kako bi odgovarao individualnim potrebama i radnom okruženju. Sva relevantna podešavanja, merne vrednosti, ograničenja alarma i grafičke informacije kao što su krive i petlje su prikazane na jednom displeju. Korisnici mogu slobodno da konfigurišu ekran prema sopstvenim zahtevima birajući broj krivina i petlji kao i prikazane merne vrednosti.

Ključne prednosti proizvoda na prvi pogled:

 • HFO* po membranskom principu
 • Obimno ciljana ventilacija
 • PSV režim
 • NIV (nCPAP, s-nCPAP, nIPPV, s-nIPPV, HiFlov, nHFO ​​(sa NeoJet))*
 • VT prilagođavanje okidača
 • Jednostavan rad – nema podmenija
 • Krive i petlje
 • Rad baterije do 200 minuta

ABDOMINALNI SENZOR

U prvih nekoliko meseci života kod naših najmanjih pacijenata dominira dijafragmalno ili trbušno disanje. Šta bi moglo biti očiglednije od praćenja aktivnosti disanja dece na dijafragmi i korišćenja dobijenih signala kao okidača za inspiraciju i izdisanje?

Abdominalni senzor kompanije Lovenstein Medical omogućava generisanje pouzdanih signala okidača za neinvazivnu ventilaciju bez direktne intervencije u respiratornoj mehanici, dodajući težinu interfejsu pacijenta ili povećavajući mrtvi prostor.

Naš uređaj za neonatalnu ventilaciju Leoni plus, zajedno sa opcionim abdominalnim senzorom, sinhronizuje neinvazivne oblike ventilacije s-nIPPV i s-nCPAP, istovremeno obezbeđujući praćenje apneje u oba režima ventilacije.

CLA C 2.0 – pouzdanost koju očekujete sa optimizovanim algoritom upravljanja

Lovenstein Medical je razvio jedinstveni algoritam za automatsku kontrolu kiseonika kod prevremeno rođenih beba i novorođenčadi (CLAC: Closed-Loop Automatic Oksigen Control), koji je integrisan u Leoni plus model.

Uređajem za ventilaciju može se u potpunosti upravljati preko korisničkog interfejsa, uključujući vizualizaciju mernih podataka i podešavanja alarma. Korisnici mogu da odrede trenutni status pacijenta na prvi pogled sa grafičkog ekrana.

CLAC preuzima zadatak rutinskog prilagođavanja inspiracionog kiseonika u gasu za disanje (FiO2) kontinuiranim praćenjem potreba i stanja pacijenta i prilagođavanjem podešavanja uređaja u skladu sa tim. Ovo ostavlja kliničarima slobodu da se fokusiraju na druge zadatke.

Naravno, ručna intervencija je moguća u svakom trenutku.

Lifetherm

Porodica jedinica za reanimaciju sa raznovrsnim opcijama za optimalno prilagođavanje odgovarajućoj nameni, potrebama bebe i operativnog osoblja.

 • Zračni grejač sa integrisanom lampom za pregled
 • Provodljiva toplota koju obezbeđuje zagrejan gel dušek
 • Tiho električno podešavanje visine, rad sa obe strane (do 30 cm)*
 • Nežno električno naginjanje površine kreveta pritiskom na dugme
 • Bočne ploče sa šarkama dostupne u različitim visinama
 • Kontrola i prikaz temperature kože (preciznost ± 0,1°C)**
 • Dvostrana preklopna ili jednodelna navlaka dostupna za deo kreveta*
 • Čvrste šine za pričvršćivanje ležišta i ventilatora
 • Standardne šine za montažu dodataka
 • Lako čišćenje zahvaljujući optimalnom dizajnu

Bilibluelight

Nova Bilibluelight bilirubinska lampa kompanije Lovenstein Medical je efikasan, moderan sistem fototerapije za smanjenje nivoa bilirubina u serumu.

Bilibluelight, jednostavan za korišćenje, nudi intuitivan rad, kvalitetan dizajn i malu težinu.

Ima moćne LED diode visokog kvaliteta sa kapacitetom od preko 40.000 radnih sati.

Optimalna talasna dužina obezbeđuje maksimalno eliminisanje bilirubina.

Kompaktan, lagan Bilibluelight je savršeno prikladan za upotrebu u neonatalnim i pedijatrijskim odeljenjima.

Svetlo je dostupno kao štapna lampa sa jednom nogom na postolju.

 • Visok intenzitet zračenja i optimalna talasna dužina
 • Visok kvalitet izrade, napravljen od čvrstog aluminijuma i plastike ojačane staklenim vlaknima visokih performansi
 • Dostupna su opciona kolica